OPINION

Showbiz

Argëtim

Nëse dhimbja shfrytëzohet si një mundësi për një selfie…

Ka raste kur kapërcehen vërtet të gjitha kufijtë e mirësjelljes vetëm për një selfie. Shumë njerëz…