Raporti i Këshillit të Europës: Asnjë ministër nuk është tërhequr nga një dosje për konflikt interesi

0 317

Grupi i Shteteve të Këshillit të Evropës kundër Korrupsionit (GRECO), në një raport të sapo publikuar, konstaton se në Shqipëri, kuadri ligjor për parandalimin e korrupsionit të anëtarëve të Këshillit të Ministrave dhe këshilltarëve të tyre politikë, dhe të policisë është gjithëpërfshirës, ​​por ende tepër komplekse.

GRECO konstaton se kuadri ligjor për parandalimin e korrupsionit të anëtarëve të Këshillit të Ministrave dhe këshilltarëve të tyre politikë dhe të policisë, është gjithëpërfshirës, ​​por ende tepër komplekse. Ai i bën thirrje Shqipërisë të përqendrohet në zbatimin e tij efektiv, veçanërisht duke përmirësuar kapacitetin e organeve përgjegjëse për parandalimin e korrupsionit dhe përmes një qasjeje proaktive ndaj hetimeve.

GRECO këmbëngul që çdo ministri të miratojë shpejt një plan integriteti dhe që ministrat, zëvendësministrat dhe këshilltarët duhet të informohen rregullisht për masat për të siguruar integritetin e tyre. GRECO shpreh dyshime në lidhje me zbatimin efektiv të Kodit Ministror të Etikës 2013 dhe funksionimin aktual të komitetit të etikës bashkangjitur me të. GRECO vëren se nuk ka asnjë shembull që një ministër apo një këshilltar i tij / saj të ketë qenë i detyruar të tërhiqet nga një dosje për shkak të konfliktit të interesit. Kjo hedh dyshime mbi efikasitetin e sistemit në praktikë.

Ai bën thirrje që Inspektorati i Lartë për Deklarimin dhe Verifikimin e Pasurive dhe Konflikteve të Interesit (HIDAACI) të pajiset me burime të përshtatshme për të optimizuar misionet e saj dhe që platforma elektronike që synon regjistrimin dhe publikimin e deklaratave të interesave private të bëhet funksionale sa me shpejt te jete e mundur. Ndjekja e dhënë për çështjet e transmetuara nga ILDKPKI në shërbimin e prokurorisë duhet të përmirësohet, gjë që presupozon funksionimin efektiv të Zyrës së re të Prokurorit të Posaçëm Antikorrupsion (SPAK).

Lidhur me policinë, GRECO ka frikë se procesi kalimtar i verifikimit do të çojë në largimin e shumë personaliteve të kualifikuar dhe më pas të dobësojë institucionin. Ai bën thirrje për zëvendësimin e tij me kontrolle të rregullta të integritetit gjatë karrierës së personelit të policisë, i cili vlerësohet të jetë më i drejtë dhe më efektiv.

GRECO shqetësohet për mundësinë që policia të marrë donacione private: nëse do të lejohej një praktikë e tillë, ajo duhet të rregullohet në mënyrë rigoroze për të kufizuar rreziqet e korrupsionit dhe konfliktit të interesit. Mundësia që policia të ofrojë shërbime shtesë të paguara duhet gjithashtu të rregullohet në mënyrë rigoroze.

Rekomandohen masa për të siguruar më shumë stabilitet në pozitat e larta në polici, pavarësisht nga konteksti politik. GRECO gjithashtu rekomandon që oficerët e menaxhimit të mesëm të emërohen nga Drejtori i Përgjithshëm i Policisë dhe jo nga Ministri i Brendshëm, dhe që rregullat etike të plotësohen me udhëzime praktike, si dhe masa të ndërgjegjësimit, trajnimit dhe këshillimit.

Leave A Reply

Your email address will not be published.