Rritja e çmimit të energjisë mbi 800 kwh, FSHU kërkon miratimin e tarifës së re në ERE

0 19

Furnizuesi i Shërbimit Universal (FSHU) ka aplikuar në ERE për tarifën e re të energjisë elektrike për konsumatorët që harxhojnë më shumë se 800 kwh.

Sipas kësaj kërkese kostoja e energjisë elektrike mbi faqen 800 kwh do të jetë 42 lekë për kwh.

Në kërkesë thuhet se kjo rritje e energjisë do të aplikohet vetëm për periudhën tetor-dhjetor, ndërkohë që më pas do të ketë një vendimmarrje të dytë edhe në varësi të situatës meteorologjike.

Efekti financiar nga rritja e çmimit të energjisë 1,8 mld lekë.

Leave A Reply

Your email address will not be published.